Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem - przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

 

Co należy zrobić?

Prześlij oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail shop@maxiecu.com lub na adres: ul. Hodowlana 16, 81-606 Gdynia.

 

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta (Ustawa dostępna tutaj).

 

Masz 14 dni na odstąpienie od umowy, a bieg terminu rozpoczyna się:

A)      od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik - dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności,

B)      od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów -  w przypadku umowy, która: 1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach albo 2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony

C)      od dnia zawarcia umowy dla pozostałych umów

 

O czym należy pamiętać?

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

Niezwłocznie,  nie później niż 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześlij zwracaną rzecz do nas na adres: ul. Hodowlana 16, 81-606 Gdynia.

 

Niezwłocznie,  nie później niż 14 dni od otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócimy Ci poniesione przez Ciebie koszty, tj. koszt zakupu + ewentualna opłata za wysyłkę przy zakupie.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu 
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz również w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię.

 

Co należy zrobić?

W przypadku oprogramowania MaxiEcu - reklamacje należy złożyć  poprzez stronę serwisu producenta: www.mexiecu.eu

W przypadku pozostałych produktów – reklamacje należy składać poprzez Formularz Reklamacyjny dostępny na stronie naszego sklepu.

 

O czym należy pamiętać?

Uwaga: poniższe postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do konsumentów.W związku z wadą możesz żądać: wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia wady lub złożyć oświadczenie o: obniżeniu ceny, odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

 

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

 

Reklamacje należy zgłosić niezwłocznie od zauważenia wady.

 

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

 

Reklamowany towar należy wysłać na adres: ul. Hodowlana 16, 81-606 Gdynia

 

Informacje na temat reklamacji znajdziesz również w naszym Regulaminie sprzedaży.

 

Uwaga: Jeśli nie jesteś konsumentem, odpowiadamy wobec Ciebie tylko do wysokości złożonego przez Ciebie zamówienia, w ciągu roku od wydania towaru.